Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Εὐχαί γονέων στηρίζουσι θεμέλια οἴκων...

«Τέκνον, ἀντιλαβοὺ ἐν γήρᾳ πατρός σου, καὶ μὴ λυπήσης αὐτὸν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ· κἂν ἀπολείπῃ σύνεσιν, συγγνώμην ἔχε καὶ μὴ ἀτιμάσης αὐτὸν ἐν πάσῃ ἰσχύϊ σου» (Σοφία Σειράχ, γ´ 12-13)

Ορισμένες δημιουργίες χαρισματικών ανθρώπων, όπως ο Κωνσταντίνος Πιλάβιος, μιλούν κατευθείαν στην καρδιά... Όσες φορές και αν δει κανείς το συγκεκριμένο συγκλονιστικό φιλμ, πάντα θα αναλογίζεται το δικό του χρέος και τα δικά του λάθη απέναντι στους γονείς του, στους οποίους χρωστά τα περισσότερα...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου